ประกาศ บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด รับสมัครงาน ประจำปี 2557 รองรับการขยายกิจการ

เจ้าหน้าที่ ขายทัวร์กรุ๊ปเหมา เจ้าหน้าที่ ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ
 •  เพศหญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการท่องเที่ยว หรือด้านอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านทัวร์ต่างประเทศ 1-2 ปี
 • เคยผ่านงานเส้นทาง ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สิงคโปร์
 • เป็นคนชอบพบปะ  พูดคุย
 • มีที่พักอยู่ย่านรวมคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผลตอบแทน ได้แก่  เงินเดือน – ค่าคอมมิชชั่น –  โบนัส
 •  เพศชาย หรือหญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ ทั้งพูด, อ่าน, เขียน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในบางครั้ง ในการติดต่อกับต่างประเทศ
 • มีที่พักอยู่ย่านรามคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผลตอบแทน ได้แก่  เงินเดือน – ค่าคอมมิชชั่น –  โบนัส
 • เพศหญิง
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป
  ด้านบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี,
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
  แต่หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีที่พักอยู่ย่านรวมคำแหง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผลตอบแทน ได้แก่  เงินเดือน –
  ค่าคอมมิชชั่น –  โบนัส
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ อาทิ Word, Excel

ท่านที่สนใจ ส่งรายละเอียด เป็นภาษาไทย มาที่ kanit@edc.co.th
 


 

จองตัวเครื่องบิน ทั่วไทย - ทั่วโลก
ด้วยระบบ Online Real time ทราบผลการจองพร้อมกับตัดที่นั่งให้ท่านทันที
หรือท่านยังไม่จอง แต่อยากจะเช็คที่นั่งว่าง เช็คราคา เช็คประเภทเครื่องบินที่ใช้บิน ( Airbus หรือ Boeing ) ใช้บริการได้ค่ะ ฟรี
 
kpayment, จองตั๋วเครื่องบิน credit, ตั๋วเครื่องบินราคาถูก จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก

ตั๋วเครื่องบินราคาถูก จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก